Du hoc Australia: Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực học tiếng anh_ ELICOS( Diện thị thực 570)

Dưới đây là hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực cho đối tượng học tiếng anh-ELICOS


 

Các yêu cầu đối với đương đơn - khi nộp hồ sơ

Phần dành cho đương đơn

Điền đầy đủ thông tin và ký tên vào mẫu đơn 157A(download tại đây)

 

Hai tấm hình cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Hình chụp không được quá 6 tháng.

 

Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai chi tiết về thân nhân(download tại đây)

 

Thư giới thiệu về khóa học hoặc các khóa học của trường (khóa học tối đa có thể tới 50 tuần)

 

Bản gốc và 1 bản sao Học bạ và các giấy chứng nhận (bằng cấp cao nhất tính đến thời điểm hiện tại) hoặc các chứng chỉ học tập khác

 

Bản gốc và 1 bản sao bảng điểm của các khóa học hiện tại

 

Bản gốc Sơ yếu lý lịch (CV), bao gồm tất cả các chi tiết về quá trình học tập và làm việc, và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (không quá 6 tháng)

 

Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu

 

Bản sao công chứng Giấy khai sinh

 

Nếu đã lập gia đình, bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

Nếu đang làm việc, bằng chứng về công việc làm hiện tại

 

Chứng minh khả năng tài chính cho cả khóa học

Bằng chứng đương đơn được cấp học bổng (nếu có) cho khóa học

 

Bản gốc thư bảo trợ tài chính của người / những người cung cấp tài chính nêu rõ mối quan hệ giữa đương đơn và người cung cấp tài chính

 

Nếu người bảo trợ ở Việt Nam, nộp bản sao Chứng minh thư

Nếu người bảo trợ ở Úc, nộp bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe

 

Bằng chứng tài chính của người cung cấp tài chính, dưới hình thức bản gốc sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng, hợp đồng vay hoặc hợp đồng tín dụng hạn mức cho vay cùng các giấy tờ có liên quan.

  • Nếu chứng minh tài chính bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền này PHẢI được gửi trong vòng ít nhất là 3 tháng liên tục ngay trước ngày nộp đơn xin thị thực và PHẢI nộp bằng chứng thu nhập;
  • Nếu là tài chính từ Úc, nộp bản sao công chứng hoặc bản gốc bảng kê khai đầy đủ chi tiết tiền gửi ngân hàng - bao gồm đầy đủ họ tên của chủ tài khoản (không quá 3 tháng) và số tiền này PHẢI được gửi trong vòng ít nhất là 3 tháng liên tục ngay trước ngày nộp đơn xin thị thực. Phải nộp kèm theo Giấy báo thuế thu nhập của cơ quan thuế vụ Úc (Australian Tax Office Notice of Assessment) của năm gần nhất để làm bằng chứng về nguồn thu nhập.

(Lưu ý: tổng số tiền cần chứng minh phải bao gồm cả tiền cho những người phụ thuộc trong gia đình không cùng đi)

 

Nếu đương đơn dưới 18 tuổi

Bản gốc thư chấp thuận cho con đi du học của cha mẹ trẻ có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương

 

Nếu trường học đồng ý sắp xếp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe / phúc lợi cho đương đơn, phải nộp Thư xác nhận việc cung cấp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi (Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare - CAAW)

 

Nếu đương đơn định sống cùng thân nhân ở Úc, điền mẫu đơn 157N, nộp bằng chứng mối quan hệ giữa đương đơn và người giám hộ dưới hình thức bản sao công chứng Giấy khai sinh VÀ Lý lịch tư pháp do Cảnh sát Liên bang Úc cấp (Australian Federal Police Clearance Certificate), và bằng chứng quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân ở Úc

 

Các thành viên trong gia đình chỉ được phép đi theo nếu khóa học là 12 tháng. Nếu có người nhà đi theo đương đơn?

Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người cùng đi

 

Bản gốc Sơ yếu lý lịch và bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của người vợ / chồng cùng đi trong hồ sơ

 

Nếu người đi kèm là con của đương đơn và người cha / mẹ còn lại của trẻ không cùng đi trong hồ sơ, phải nộp bản gốc thư chấp thuận của người cha / mẹ này có chữ ký được chính quyền địa phương xác nhận

 

Bằng chứng có đủ khả năng tài chính cho người cùng đi sinh sống tại Úc

 

Nếu trẻ đi cùng ở tuổi đi học, bằng chứng đã đăng ký trường học cho trẻ

 

Sau khi được cấp Thư chấp thuận thị thực tạm thời (Pre Visa Assessment - PVA)

Bản gốc Hộ chiếu có ký tên của đương đơn và người cùng đi (Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng)

 

Bằng chứng giải ngân nếu chứng minh tài chính bằng tiền vay ngân hàng - xem "Bằng chứng giải ngân" để biết thêm chi tiết

 

Giấy xác nhận nhập học chính thức điện tử (eCOE) còn hiệu lực cho khóa học hoặc các khóa học dự kiến

 

Bằng chứng đã mua Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh (OSHC) - OSHC phải có hiệu lực trong suốt thời hạn dự kiến của thị thực du học.

 

Bằng chứng đã mua Bảo hiểm y tế dành cho gia đình du học sinh (OSHC) - OSHC phải có hiệu lực trong suốt thời hạn dự kiến của thị thực.

 

Bằng chứng giải ngân bao gồm những giấy tờ gì?

1. Hợp đồng thế chấp tài sản được công chứng;

2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và / hoặc quyền sử dụng đất ở có ghi nhận nội dung thế chấp quyền sở hữu nhà ở và / hoặc quyền sử dụng đất ở để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ được ký kết tại hợp đồng hạn mức tín dụng nêu trên;

3. Biên bản giám định tài sản thế chấp;

4. Biên nhận hồ sơ bất động sản thế chấp;

5. Đăng ký giao dịch bảo đảm;

6. Khế ước nhận nợ;

7. Phiếu chi giải ngân; và

8. Telex chuyển tiền.

SẮP XẾP CUỘC SỐNG cho du học sinh dưới 18 tuổi

Để du học sinh dưới 18 tuổi được cấp thị thực du học, họ phải chứng minh được rằng họ sẽ được sắp xếp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi trong suốt thời hạn hiệu lực của thị thực, hay cho đến khi họ tròn 18 tuổi.

Tiêu chuẩn về lợi ích cộng đồng (PIC) 4012A yêu cầu sinh viên sống có sự chăm sóc của một trong những đối tượng sau:

  • Cha, mẹ hay người giám hộ hợp pháp;
  • "Thân nhân" phù hợp - người họ hàng này phải trên 21 tuổi và có phẩm chất tốt; hoặc
  • Việc sắp xếp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi được nhà trường chấp thuận.

Trường nào đồng ý sắp xếp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi cho du học sinh dưới 18 tuổi phải nêu rõ ngày tháng cụ thể họ sẽ thực hiện điều đó trong Thư xác nhận việc cung cấp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi (CAAW).

Du học sinh dưới 18 tuổi theo học các khóa học trọn gói tại nhiều trường sẽ phải cung cấp Thư xác nhận của từng trường về việc cung cấp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi.

Trong một số trường hợp, chúng tôi thấy rằng du học sinh cần giữ liên lạc chặt chẽ với nhà trường và đề nghị họ giúp đỡ cung cấp chỗ ăn, ở trong thời gian giữa các khóa học - là khi du học sinh không được cung cấp chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi. Nếu không có sự sắp xếp liên tục về chỗ ở và chăm sóc sức khỏe/phúc lợi (liên tục có nghĩa là khi những sắp xếp của trường X hết hạn ngày 15 tháng 06 năm 2008 thì những sắp xếp của trường Ysẽ bắt đầu ngày 16 tháng 06 năm 2008) thì Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC) sẽ chỉ cấp thị thực đến ngày hết hạn của những sắp xếp ban đầu.

Thời hạn yêu cầu đối với Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh (OSHC)

Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh (OSHC) phải bao gồm toàn bộ thời gian của khóa học hoặc các khóa học, cộng thêm một khoảng thời gian hợp lý sau ngày kết thúc dự kiến của khóa học cuối cùng. Thời hạn tối đa mà một thị thực du học được cấp như sau:

  • Đối với khóa học kéo dài 10 tháng hoặc ít hơn 10 tháng: thị thực thường được cấp nhiều hơn thời hạn của khóa học tới 1 tháng.
  • Đối với khóa học kéo dài hơn 10 tháng và dưới 5 năm: thị thực thường được cấp nhiều hơn thời hạn của khóa học tới 2 tháng.
  • Đối với khóa học kéo dài hơn 10 tháng, dưới 5 năm và kết thúc vào cuối năm học của Úc (tháng 11 đến tháng 12): thị thực thường được cấp đến ngày 15 tháng 03 của năm sau.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Học Bổng Du Học

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Contact me by Yahoo! Messenger

Hỗ trợ kinh doanh

Mr. Thái: 0988.828289

Phòng tư vấn: 04.6269.4669

Đối tác chính

VPDD Nhật Bản
University of the Ryukyus, Okinawa, 903-0213 Japan
NOBORU TRAN
Phone : 098-895-8744;
Email : g056003@agr.u-ryukyu.ac.jp
VPDD Singapore
111 North Bridge Road, #07-25 Peninsula Plaza, Singapore 179098
Phone :+65-63323832;
Email : mr.vn.managing.director@ gmail.com
Trụ Sở Chính
4 Floor, 176 Lang str, Dong Da dis, Ha Noi, Viet Nam
MR.THAI
Phone :0988828289;
Email : anhthai.vinahure@gmail.com
VPDD Hồ Chí Minh
330/32 Phan Dinh Phung, 1 ward, Phu Nhuan dis, Ho Chi Minh
Phone : 0916.92.30.30
Email: jh130666@yahoo.com
VPDD Australia
Level 6, 6 Waverley Street, Bondi Junction NSW 2033
Phone : + 61-2-8263-1288